dr. Janklovics Ádám ügyvéd

: Büntető ügyvéd Budapest; Védőügyvéd; Büntetőjogász, Büntetőjog; Közlekedési ügyvéd; Közlekedési jog; Ittas vezetés; Közúti baleset;

Rongálás elkövetésével gyanúsítják, vádolják?
Védelmét bízza a Dr. Janklovics Ádám büntetőügyvédre!
06 (20) 806-16-06

Rongálást követ el, aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz.

A rongálás elkövetési magatartása az idegen vagyontárgy megsemmisítése vagy megrongálása, ami lehet akár ingó, akár ingatlan.

Rongálást sem saját, sem pedig közös tulajdonban álló dologra nem lehet elkövetni.

A megsemmisítés a dolog állagának fizikai megszüntetését jelenti. Ebben az esetben a vagyontárgy eredeti állapotában már nem állítható vissza.

A megrongálás a dolog állagának olyan károsítása, amely miatt a dolog értéke csökken. A megrongálás nem feltétlenül érinti a vagyontárgy használhatóságát, megállapítható akkor is, ha a dolog külső megjelenésében, esztétikai adottságában okoz változást és ezáltal értékcsökkenést. Egyszerű példával élve, ha a szomszéd autóját csavarhúzóval összekarcolom és ezzel 300.000 Ft kárt okozok az értékcsökkenés egyértelműen megállapítható, ugyankkor az autó használhatóságát a rongálás nem érinti.

Nézzünk egy két példát rongálás vétségével kapcsolatban ügyvédi irodám gyakorlatából:

  • Sérelem okozása nélkül beáll az értékcsökkenés, ha a dolgot részeire szedik szét.
  • Rongálást valósít meg, aki egy közlekedési szituációt követően a másik ablakát öklével betöri, vagy a visszapillantó tükröt lerúgja.
  • A rongálás elkövetője haragosa épületének bejáratához szaladt és miközben hangosan kiabált, a bejárati ajtó 50 x 70 cm-es üvegeit szándékosan betörte, majd miközben továbbra is kiabált, elszaladt a helyszínről.
  • Rongálás vétsége miatt vonják felelősségre az elkövetőt, aki a parkoló Toyota típusú gépkocsi jobb és bal oldalát 105 illetve 120 cm hosszan megkarcolja.
  • Rongálást valósít meg, aki festékszóróval, filctollal vagy bármilyen más felületképző anyaggal az óriásplakátot megváltoztatja.

A bűncselekmény rendbelisége a sértettek számához igazodik.

Említést érdemel, hogy a törvény a szabálysértési értékhatárt (ötvenezer forint) meg nem haladó kárt okozó rongálást falfirka elhelyezésével vagy bűnszövetségben történő elkövetés esetén a rongálás bűncselekményének alapesete körébe vonja.

Rongálás súlyosabban minősülő esetei

Súlyosabban minősül a rongálás, ha a speciális vagyontárgyak megsemmisülnek, ha robbanóanyag vagy robbantószer felhasználásával követik el, illetve az okozott kár mértékének függvényében.

A kár speciális fogalma rongálás esetén: A bűncselekmény a kár keletkezésével válik befejezetté.

A kár a dologban bekövetkezett értékcsökkenés.

Speciális, hogy rongálásnál a ténylegesen beállott értékcsökkenés mellett az eredeti állapot visszaállításának költsége jelentkezik kárként.

Ezért a kár rongálás esetén magában foglalja az eredeti állapot helyreállításának a költségeit, míg megsemmisítés esetén a dolog elkövetéskori kiskereskedelmi értékével lesz azonos. Természetesen használt dolog esetén a használat foka itt is irányadó. A kár az elkövető magatartásával okozati összefüggésben kell, a hogy álljon.

Büntetőügyvédként tapasztalom, hogy rongálás esetén az esetek jelentős részében a igazságügyi szakértőt vonnak be az eljárásba a kár pontos értékének megállapítása miatt.

A rongálás vétsége mind aktív, mind passzív magatartással megvalósulhat. A bűncselekmény csak szándékosan valósítható meg. Az elkövető tudatának mind a cselekményt, mind annak eredményét át kell fognia.

Magánindítvány, tevékeny megbánás

Ha a rongálás sértettje az elkövető hozzátartozója, akkor a bűncselekmény csak magánindítványra büntethető.

Nagyon fontos szabály, hogy az elkövető nem büntethető vagy büntetése korlátlanul enyhíthető, ha a rongálás elkövetését a vádemelésig beismerte, és közvetítői eljárás keretében a sértett által elfogadott módon és mértékben az azzal okozott sérelmet jóvátette.

Rongálás és a bíróság elé állítás kapcsolata

A bíróság elé állítás vagy ahogy a köznyelv ismeri gyorsított eljárás az ügyészség által különösen kedvelt eljárás, amely lehetővé teszi, hogy a bűncselekményt elkövető személyek ügyében rövid időn – heteken, akár néhány napon – belül ítélet születhessen. A rongálás bűncselekménye sok esetben alkalmas a bíróság elé állítás jogintézményének alkalmazására. Bíróság elé állításról bővebben itt olvashat.