dr. Janklovics Ádám ügyvéd

: Büntető ügyvéd Budapest; Védőügyvéd; Büntetőjogász, Büntetőjog; Közlekedési ügyvéd; Közlekedési jog; Ittas vezetés; Közúti baleset;

BKK bérletet hamisított? Hamis magánokirat felhasználása miatt gyanúsítottként idézést kapott? Feljelentették magánokirat- hamisítás mitt?

Ha büntetőeljárást indítottak Ön ellen magánokirat – hamisítás miatt, gyanúsított, vagy már vádlottként áll a bíróság előtt, vegye fel a kapcsolatot Dr. Janklovics Ádám büntetőügyvéddel.

+36 (20) 806-16-06

Azonnali, szakszerű segítség! Szakértelem! kizárólag bűntető joggal foglalkozom, naprakész gyakorlati rutinnal rendelkezem Magánokirat- hamisítás ellen indított büntetőügyekben!

A hamis magánokirat felhasználása, mint bűncselekmény

Ki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot felhasznál, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A magánokirat a magán-, és üzleti életben zajló forgalom legfőbb biztosítéka. A magánokirat csekélyebb bizonyító erővel rendelkezik, mint a közokirat.

A magánokiratok minősül az okirat, ha:

A kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta vagy

Ha két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el.

Teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül továbbá az okirat akkor, ha kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van.

Ki követi el hamis magánokirat felhasználását

A bűncselekményt az követi el, aki a hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot felhasználja.

Nézzünk erre egy- két példát hamis magánokirat felhasználása büntető ügyvédi praxisomból:

Megvalósítja a bűncselekményt az személy, aki a hitel felvétele céljából a kereseti kimutatást, vagy a hamis munkáltatói igazolást, mint magán - okiratot a hitelintézetnek benyújtja, az már érdektelen, hogy a hitelt ténylegesen megkapta-e vagy sem.

Hamis magánokirat felhasználásáért vonják felelősségre azt, aki a 30 napos BKK bérelten az érvényességi dátumot leragasztja és újat nyomtat rá.

A hamis magánokirat felhasználása, mint bűncselekménynél mindegy, hogy a magánokiratot ki készítette, hamisította, vagy ki állította elő egyéb módon, ezt a törvény nem bünteti. A büntetendő magatartás a felhasználás. A bűncselekmény megvalósításához nem szükséges az, hogy a magánokirat felhasználásához kapcsolódóan a jog vagy kötelezettség valótlanul megváltozzon, megszűnjön, vagy keletkezzen.

A magánokirat - hamisítás kizárólag szándékosan követhető el, amelyben az elkövető tudata átfogja a felhasznált okirat nem valóságnak megfelelő voltát, továbbá a felhasználás jogtalanságát.

Hamis a magánokirat, ha nem a kiállítóként feltüntetett személytől származik, míg hamisított, ha nem a kiállítóként feltüntetett személy nyilatkozatát tartalmazza. Így hamis a MÁV arcképes igazolvány, ha azt az elkövető készítette, míg meghamisított, ha a korábban létező igazolványon az érvényesség dátumát átjavította.

Valótlan tartalmú a magánokirat, ha a benne foglaltak nem egyeznek meg a valósággal. Így a MÁV arcképes igazolvány valótlan tartalmú lesz, ha az abban feltüntetett születési dátum az elkövető vonatkozásában nem fedi a valóságot.

A bűncselekmény lényegi eleme a felhasználás. A hamis magánokirat készítése vagy magánokiratok meghamisítása nem jelent bűncselekményt. A felhasználással az elkövető a külvilág számára érvényesíti a magánokirathoz kapcsolódó bizalmat és bizonyító erőt, például bemutatja vagy becsatolja.

Mire számíthat, aki elköveti a hamis magánokirat felhasználását?

Büntetőügyvédként tapasztalom, hogy a bíróság általában próbára bocsátást vagy pénzbüntetést szab ki.