dr. Janklovics Ádám ügyvéd

: Büntető ügyvéd Budapest; Védőügyvéd; Büntetőjogász, Büntetőjog; Közlekedési ügyvéd; Közlekedési jog; Ittas vezetés; Közúti baleset;

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak

Büntetőeljárást indítottak Ön ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt? Gyanúsított, vagy már vádlottként áll a bíróság előtt? Dr. Janklovics Ádám büntetőügyvéd szakszerű védelmet közfeladatot ellátó személy elleni erőszak elkövetése esetén!

A törvény a hivatalos személyre vonatkozó büntetőjogi védelmet terjeszti ki a közfeladatot ellátó személyre.

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak: A jogalkotó fokozott jogi védelmet biztosít az olyan személyeknek, akiknél ez az általuk betöltött munkakör közérdekű volta és jelentősége folytán indokolt. A törvény kizárólag azokat a közfeladatokat ellátókat kívánja fokozott büntetőjogi védelemben részesíteni, akiknek a zavartalan, rendeltetésszerű tevékenysége a közösség szűkebb vagy tágabb körének érdeke.

A közfeladatot ellátó személy feladatait jogszabály alapján látja el, bár eljárása nem hivatalos eljárás. Közérdekű tevékenységével kapcsolatban az állampolgárokra közvetlenül hatásokkal bíró intézkedéseket hozhat.

Kik minősülnek közfeladatot ellátó személynek?

A közfeladatot ellátó személyek körét a Btk. értelmező rendelkezéseiben határozza meg részletesen. A teljesség igénye nélkül: a katona, a polgárőr, egyházi személy és a vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja. A bírósági vagy más hatósági eljárásban a védő, az ápolónő, a mentős, a tűzoltó, tanár, védőnő, vadász, postás, közterület- felügyelő, buszvezető…..

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntetése

Az elkövetési magatartások és egyéb szabályok megegyeznek a hivatalos személy elleni erőszak bűncselekményére vonatkozóakkal. A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének megvalósulásához az elkövetőnek tisztában kell lennie azzal, hogy a sértett közfeladatot ellátó személy, illetve hogy e minőségében jár el. Az elkövetőnek ebben a tényben való tévedése kizárhatja a büntetőjogi felelősségét e bűncselekményre nézve. A hivatalos személy elleni erőszakra irányadó rendelkezések szerint büntetendő, ha a bűncselekményt a közfeladatot ellátó személy támogatására vagy védelmére kelt személy ellen követik el. A hivatalos és a közfeladatot ellátó személyek jogszerű eljárását támogató személyek nem minősülnek sem hivatalos, sem közfeladatot ellátó személynek. Fokozott büntetőjogi védelmük a hivatalos és közfeladatot ellátó személyek jogszerű eljárásához kapcsolódó körben és mértékben érvényesül.