dr. Janklovics Ádám ügyvéd

: Büntető ügyvéd Budapest; Védőügyvéd; Büntetőjogász, Büntetőjog; Közlekedési ügyvéd; Közlekedési jog; Ittas vezetés; Közúti baleset;

Ittas állapotban vezetett? A helyszínen elvették a jogosítványát? Ittas járművezetés vétségével vádolják? Fogadjon határozott és tapasztalt közlekedési ügyvédet!

Ittas vezetés esetén Önnek elsődleges érdeke, hogy szakszerű ügyvédi segítségben részesüljön az eljárás megindulásától kezdve. Ittas járművezetéssel kapcsolatos ügyében számtalan enyhítő körülmény feltárását eredményezheti a megfelelő ügyvédi segítség.

Közlekedési ügyekre, így ittas vezetésre szakosodott Dr. Janklovics Ádám közlekedési ügyvéd személyes konzultációt követően alakítja ki a személyre szabott védekezési stratégiáját.

Statisztikák azt igazolják, hogy az ittas vezetéses ügyekben az idő szerepe kulcsfontosságú. Minél rövidebb idő telik el a hatósági eljárás megindítása és az ügyvédi megbízás között, annál biztosabb a siker. Mi azonnal intézkedünk!

Aki ittas állapotban vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású úszólétesítményt vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet vezet, ittas járművezetés vétségét követi el.

Az ittas vezetés a leggyakrabban előforduló közlekedési bűncselekmény.

Ha Ön ittasan vezet szabálysértést vagy bűncselekményt valósít meg. Ez az alkoholos befolyásoltság mértékétől függ. A jogosítványát a legtöbb esetben már a helyszínen bevonják a rendőrök.

Ha a szervezetben található véralkohol szint nem éri el a 0,50 gramm/liter véralkohol-koncentrációt, illetve 0,25 milligramm/liter légalkohol-koncentrációt, akkor a cselekmény nem bűncselekmény, hanem szabálysértés.

Az alkoholos állapot hátrányosan hat a biztonságos közlekedésre, károsan befolyásolja a járművezető cselekvési képességét, a reakcióidőt megnyújtja, a reakció-sebességet csökkenti, és a közúti közlekedés mellett valamennyi más közlekedési ágazatban is fokozott veszélyt jelent a közlekedés biztonságára, illetőleg az abban résztvevő személyek életére és testi épségére.

A KRESZ 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés egyértelműen tiltja a járművezetők számára a szeszesital fogyasztása után a jármű vezetését, de hasonló rendelkezést tartalmaz a hajózási szabályzat is. A közúti közlekedésben, de a közlekedés más ágazatában is a járművezetőktől általában elvárható, hogy olyan testi és pszichikai állapotban legyenek, mely alkalmassá teszi őket a közlekedés szabályainak betartására, illetőleg a közlekedés biztonságának megóvására.

Ittas vezetés büntetése

Az ittas járművezetés büntetése általában járművezetéstől eltiltás, ami tág határok között mozog 1 hónaptól 10 év valamint több százezer forintos pénzbüntetés. Ittas vezetés pénzbüntetése esetén lehetőség van a részletekben történő fizetésre. Ha személyi sérülés, vagy halál történt súlyosabb büntetésre kell számítania.

Az Új Btk 55§ alapján a járművezetéstől el kell tiltani azt, aki járművezetés ittas állapotban vagy járművezetés bódult állapotban bűncselekményt követ el. Különös méltánylást érdemlő esetben a járművezetéstől eltiltás kötelező alkalmazása mellőzhető. Ez a rendelkezés kizárja a bírói mérlegelést a járművezetéstől eltíitással kapcsolatban, ugyanakkor a főszabály alóli kivétel mégis lehetőséget ad az ítélkező bírónak arra, hogy mellőzze az gépjárművezetéstől eltíitás, mint büntetés alkalmazását.

Közlekedési ügyekre szakosodott ügyvédi irodám tapasztalata alapján súlyosabb büntetésre számíthat az az ittas vezető, aki az ittas vezetés mellett súlyos testi sérülést vagy halált okoz. Az elkövető abban az esetben felel, ha a baleset az ittassága miatt következik be. Az ittas vezetés bűntetése a járművezetéstől eltiltás mellett sok esetben letöltendő, esetleg felfüggesztett szabadságvesztés. Nem felel ugyanakkor a súlyosabb eredményért az ittas vezető, ha az kizárólag a sértettnek felróhatóan következik be, azaz a járművezető józan állapotban sem kerülhette volna el a balesetet.

A véralkohol-koncentráció - mikor ittas egy vezető? Záró tolerancia: Az, hogy a szabálysértési, illetve közigazgatási bírsággal sújtandó vagy a bűncselekményi alakzat valósul-e meg, elsősorban az elfogyasztott alkohol hatására megjelenő véralkohol-koncentráció értékétől függ. Az új Btk. egyszerűsítette a törvényi tényállás bizonyítását, amennyiben az elkövető ittas állapotát határozza meg elkövetési módként, és értelmező rendelkezésben mondja ki, hogy kit kell ittas állapotúnak tekinteni. E szerint ittas állapotban lévő személy az, akinek a szervezetében a vezetéskor 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál nagyobb érték előidézésére alkalmas szeszes ital fogyasztásából származó alkohol volt.

Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 13. számú módszertani levele az alkoholos befolyásoltság fennállása, illetve mértéke meghatározásához, illetve véleményezéséhez nyújt a szakértők számára kötelezően alkalmazandó módszertani útmutatást. Ezen módszertani levél alapján az egyes alkoholértékek az alábbiak szerint alakulnak. 0,3 ezrelék alatt egyértelműen nem állapítható meg az alkoholfogyasztás ténye, vagyis negatív, 0,31 és 0,5 ezrelék között ivott, de alkoholosan nem befolyásolt, 0,51 és 0,8 ezrelék között igen enyhe, 0,81 és 1,5 ezrelék között enyhe, ,1,51 és 2,5 ezrelék között közepes, 2,51 és 3,5 ezrelék között súlyos, míg e fölött, vagyis 3,51 ezreléktől igen súlyos fokú az alkoholos befolyásoltság.

A levegőalkohol vizsgálattal meghatározott úgynevezett levegő-befúvásos méréssel működő műszerek által kimutatott értéknél a 0,5 milligramm/liter érték fölött a befolyásoltság szintén megállapítható. Jelenleg az úgynevezett Seres-ethylometer, illetve a Drager levegőalkohol meghatározására alkalmas készülékek azok, amelyekkel a kilélegzett levegő alkoholtartama alapján az alkoholos befolyásoltságra vonatkozó megalapozott következtetést lehet levonni azzal, hogy a bírói gyakorlat szerint az véralkohol értékre való átszámításra nincs objektív lehetőség

A zéró tolerancia bevezetése óta, ha a járművezető alkoholt fogyasztott és úgy vesz részt a forgalomban, bármilyen kis alkoholszint mérése esetén is - akár egy pohár bor elfogyasztása - eljárást indítanak járművezetéstől eltiltásra és pénzbüntetésre számíthat.

A ráivás: A ráivás célja általában a korábbi alkoholfogyasztás tényének eltüntetése. Ilyenkor ugyanis az elkövető a rendőri ellenőrzést követően azért fogyaszt nagyobb mennyiségű alkoholt, hogy a hatóságok által a vérben, illetve vizeletben mért és kimutatható alkohol-koncentráció eredményét kérdésessé tegye. Ilyenkor a hatóság visszaszámolás segítségével következtet az eredeti alkoholos állapot mértékére.

Mikor valósul meg az ittas vezetés?

Vezetésnek kell tekintetni a jármű elindítását, mozgásba hozatalát és bármilyen távolságon való irányítását, vagyis nincs jelentősége annak, hogy hosszabb vagy rövidebb távolság megtétele volt az elkövető szándéka vagy célja. A bírói gyakorlat gépjárművezetést állapít meg az ittas terhelt esetében, aki a személygépkocsi vezetőülésében a kiskorú gyermekét ölébe veszi és neki megengedi, hogy a járművet ő kormányozza miközben az ittas terhelt a pedálokat kezeli. A bíróság ez esetben az ittas terheltet a jármű vezetőjének tekinti.

Az ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége szándékos bűncselekmény, az elkövető tudatának ki kell terjednie arra, hogy szeszesitaltól vagy vezetési képességre hátrányosan ható szer miatt befolyásolt állapotban van.

Ittas vezetés és a bíróság elé állítás

Ez azt jelenti, hogy ha az ittas vezetőt tetten érik, azaz vezetés közben vonják rendőri intézkedés alá és megvan az ittas sofőrt lebuktató rendőri jelentés, az ittasságot kimutató szonda, vér, vagy vizelet vételi jegyzőkönyv, valamint a mérési eredményt megerősítő igazságügyi orvosszakértői vélemény, akkor a sofőrt a gyanúsítotti kihallgatása után 30 napon belül bíróság elé állítják, ami azt jelenti, hogy ügyében ítélet születik. Ezen ügyekben kötelező a jogi képviselet, amennyiben nincs meghatalmazott ügyvédje, úgy a rendőrség, vagy az ügyészség hivatalból rendel ki védőt. Javasoljuk, hogy ittas vezetése vétsége esetén vegye igénybe az ittas vezetésre szakosodott Székely ügyvédi iroda segítségét. Meghatalmazást akár a tárgyalást megelőzően is adhat irodánk részére.

A bűncselekmény elkövetője, és a súlyosabban minősülő esetek: A bűncselekmény elkövetője a jármű vezetője, aki alkohol hatása alatt vezeti közlekedési eszközét. E tekintetben nincs jelentősége annak, hogy az illető személy rendelkezik-e jogosítvánnyal vagy sem, illetve, hogy van-e járművezetői tapasztalata. Az utas, aki az elkövetőt rábeszéli a vezetésre, felbujtóként felel, akár a bekövetkezett súlyosabb minősítésekhez kapcsoltan is. Ha azonban "csak" nem akadályozza meg az ilyen állapotban történő vezetést, vagy vezetés közben alkohollal kínálja - de nem beszéli rá az ivásra - a sofőrt, legfeljebb erkölcsileg ítélhető el, jogilag nem. A bűncselekmény csakis szándékos megvalósulás esetén áll meg. Az elkövetőnek tisztában kell lennie azzal, hogy alkoholt fogyasztott, tudnia kell ennek a járművezetést negatívan érintő hatásairól, az ilyen állapotban történő vezetés jogellenességéről, és az ilyen állapotában rejlő veszélyhelyzetet ismerve - azt kívánva vagy abba belenyugodva - kell az adott jármű kormánya mögé ülnie. Nem büntethető azonban az elkövető, ha e tényekkel tisztában van, azonban veszélyhelyzetben lévő személy életének megmentése érdekében más lehetőség hiányában vezeti maga a járművet, vagyis végszükségben cselekszik. Súlyosabban minősülő esetek, ha a járművezetés súlyos testi sérülést, maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, halált, kettőnél több ember halálát, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz. E minősítő körülményekért az elkövető abban az esetben felel, ha a baleset az ittassága miatt következik be. Nem felel ugyanakkor a súlyosabb eredményért, ha az kizárólag a sértettnek felróhatóan következik be, azaz a járművezető józan állapotban sem kerülhette volna el a balesetet. Így ha a sértett biciklivel kihajt az ittas járművezető elé, aki erőteljes fékezés mellett sem tudja elkerülni az ütközést. Hasonló a helyzet akkor is, ha a sérüléseket a járműben tartózkodó utas szabályszegése - a biztonsági öv be nem kapcsolása - okozza.

Post-alkoholos állapotot

Az alkoholos befolyásoltságtól meg kell különböztetni az ún. post-alkoholos állapotot, mely a különböző fokú alkoholmérgezettséget követő, és a járművezető közérzetét károsan befolyásoló olyan szakasznak kell tekinteni, amikor a korábban elfogyasztott alkohol a szervezetből már kiürült, vagy csak igen csekély mértékben van jelen, és ez a véralkohol érték nem érinti a biztonságos járművezetéshez szükséges képességet, ugyanakkor a közérzetben nyomot hagyó és szubjektív tünetekkel is járó másnapos állapotként jelentkezik

Elhatárolás: Az ittas járművezetés mellett egyéb bűncselekmény is megállapítható akkor, ha a cselekmények védett jogi tárgya elválik egymástól. Így az ittas járművezetés mellett sor kerülhet a hivatalos személy elleni erőszak , illetve a segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmények megállapítására.

Halmazati kérdések ittas vezetés esetén

Az közlekedési ügyvédi tapasztalatom alapján az ittas járművezetéssel bűnhalmazatban tipikusan a segítségnyújtás elmulasztása, a közúti veszélyeztetés, illetve hivatalos személy elleni erőszak bűntette, továbbá a járművezetés tiltott átengedése bűncselekmény valósul meg. Ezzel kapcsolatosan kiemelést érdemel, hogy az ittas járművezetőtől is elvárható, hogy az általa okozott baleset esetén segítségnyújtási kötelezettségét teljesítse a tőle elvárható mértékben még akkor is, hogyha a helyszínen maradása és a segítségnyújtás felajánlása folytán megállapíthatóvá válik vele szemben az ittasság.