dr. Janklovics Ádám ügyvéd

: Büntető ügyvéd Budapest; Védőügyvéd; Büntetőjogász, Büntetőjog; Közlekedési ügyvéd; Közlekedési jog; Ittas vezetés; Közúti baleset;

hivatalos személy elleni erőszak

Büntetőeljárást indítottak Ön ellen hivatalos személy elleni erőszak miatt? Gyanúsított, vagy már vádlottként áll a bíróság előtt? Dr. Janklovics Ádám büntetőügyvéd szakszerű védelmet nyújt!

Aki a hivatalos személyt vagy a külföldi hivatalos személyt jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza vagy intézkedésre kényszeríti, vagy eljárása alatt, illetőleg emiatt bántalmazza, bűntettet követ el.

E bűncselekményt valósítja meg az is, aki a hivatalos személyt vagy a külföldi hivatalos személyt eljárása miatt bántalmazza, ha a bántalmazott a bűncselekmény elkövetésekor már nem hivatalos személy.

A bűncselekmény tettese bárki lehet, tehát közönséges bűncselekmény, a passzív alany viszont kizárólag hivatalos személy, illetve ennek az eljárása.

Az hivatalos személy elleni erőszaknak három formája lehet: erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz, intézkedésre kényszerít, illetve bántalmaz. Az eljárásban akadályoz, azt jelenti, hogy a tettes olyan magatartás tanúsít, amelynek következtében a passzív alany eljárását megakasztja. A passzív alanynak konkrét, jogszabályban meghatározott feladata van, amelynek a végrehajtását az elkövető magatartása gátolja, megnehezíti, lehetetlenné teszi. A magatartás olyannak tekinthető, amelynek az a célja, hogy ezt a hatást elérje. Az akadályozásnál lényeges körülmény, hogy az elkövető magatartásának agresszívnak kell lennie.

Súlyosabban minősülő esetek hivatalos személy elleni erőszak esetén: Csoportosan követik el a hivatalos személy elleni erőszakot, ha annak megvalósításában legalább három személy vesz részt. Ez akkor is megállapítható, ha valamelyik elkövető büntethetősége - például életkora miatt - kizárt. A csoport szervezője vagy vezetője fokozottan felel cselekményéért. Felfegyverkezve követi el a cselekményt, aki az ellenállás leküzdése vagy megakadályozása érdekében bármilyen, az élet kioltására alkalmas eszközt tart magánál. Nem szükséges, hogy azt ténylegesen alkalmazza, sem az, hogy e tényről a hivatalos személynek tudomása legyen. Fegyveresen követi el a hivatalos személy elleni erőszakot, aki lőfegyvert, robbanóanyagot, robbantószert vagy robbanóanyag és robbantószer felhasználására szolgáló készüléket tart magánál. A fegyveres elkövetésre vonatkozó rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a bűncselekményt a felsoroltak utánzatával követik el.

A hivatalos személy elleni erőszak az elkövetési magatartások tanúsításával befejezett, de intézkedésre kényszerítés esetén feltétel, hogy a sértett megkezdje a kikényszerített intézkedés foganatosítását.

A törvény bünteti a hivatalos személy elleni erőszakra irányuló előkészületet is.

A hivatalos személy támogatója elleni erőszak: A hivatalos személy elleni erőszakra irányadó rendelkezések szerint büntetendő, ha a bűncselekményt a hivatalos, külföldi hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy támogatására vagy védelmére kelt személy ellen követik el. A hivatalos, külföldi hivatalos és a közfeladatot ellátó személyek jogszerű eljárását támogató személyek nem minősülnek sem hivatalos, sem közfeladatot ellátó személynek. Fokozott büntetőjogi védelmük a hivatalos és közfeladatot ellátó személyek jogszerű eljárásához kapcsolódó körben és mértékben érvényesül.