dr. Janklovics Ádám ügyvéd

: Büntető ügyvéd Budapest; Védőügyvéd; Büntetőjogász, Büntetőjog; Közlekedési ügyvéd; Közlekedési jog; Ittas vezetés; Közúti baleset;

Őrizetbe vétel

Az őrizetbe vétel a terhelt személyi szabadságának átmeneti elvonását jelenti. Az őrizet tartalma maximum 72 óra lehet. A 72 óra nem hosszabbítható meg, lejártakor a terheltet vagy szabadlábra helyezik, vagy elrendelik az előzetes letartóztatását.

Őrizetbe vétel vagy előzetes letartóztatás esetén azonnal intézkedem!
Este és hétvégén ügyelet! 06 20 806 16 06

Az őrizetbe vétel feltétele, hogy a szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény megalapozott gyanúja megállapítható legyen. Azaz konkrétan meghatározott személy konkrét bűncselekmény elkövetésével vált alaposan gyanúsíthatóvá. Ezen túl szükséges az is, hogy a terhelt előzetes letartóztatása valószínűsíthető. Büntetőügyvédi tapasztalatom alapján előzetes letartóztatási ok lehet, ha az elkövető a rendőrség elől megszökött, elrejtőzött, megalapozottan feltehető, hogy meghiúsítaná, megnehezítené esetleg veszélyeztetné a bizonyítási eljárást.

Garanciális szabály, hogy a nyomozóhatóságnak az őrizetbe vétel előtt gondoskodni kell védőügyvéd kirendeléséről, abban az esetben, ha nincs a gyanúsítottnak meghatalmazott védője. Őrizetbe vétel esetén meghatalmazást a hozzátartozók is adhatnak.

Meghatalmazás esetén Dr. Janklovivcs Ádám védőügyvéd azonnal cselekszik. Felveszi a kapcsolatot a rendőrséggel és a terhelttel.

A védőügyvéd szerepe őrizetbe vétel esetén meghatározó! A 72 óra nagyon rövid idő, egyben a büntetőügy szempontjából kiemelkedő jelentőségű!
Meghatalmazás esetén a terhelttel együtt minden nyomozati cselekményen részt veszek. Élek indítvány tételi és észrevételezési jogommal!

Garanciális szabály, hogy a hatóság az őrizetbe vétel elrendeléséről és a fogva tartás helyéről huszonnégy órán belül értesíti a terhelt által megjelölt hozzátartozót; ennek hiányában a terhelt által megjelölt más személyt. Ebben az esetben a terhelttel nem lehet a hozzátartozónak telefonon beszélni.

Amiért érdemes Dr. Janklovics Ádám büntetőügyvédet választani előzetes letartóztatás, őrizetbe vétel esetén:

 • büntetőjogra specializálódtunk,
 • azonnali kapcsolatfelvétel a gyanúsítottal,
 • információ szerzés a nyomozóhatóságtól,
 • minden eljárási cselekményen részt veszünk,
 • részletesen kidolgozzuk, felépítjük a védekezését,
 • folyamatos kapcsolattartás, és tájékoztatás, soron kívüli konzultáció,
 • kapcsolattartás a hozzátartozókkal!

Az ügyészségnek az őrizetbe vétel ideje alatt döntenie kell, hogy indítványozza-e az előzetes letartóztatás elrendelését. Ha nem indítványozzák, akkor a terheltet azonnal szabadon kell engedni.

Ha az ügyész indítványozza az őrizetbe vétel ideje alatt az előzetes letartóztatás elrendelését, akkor értesíteni kell a terhelt ügyvédjét a tárgyalásról.

Az előzetes letartoztatás

Az előzetes letartóztatás a terhelt személyi szabadságának bírói elvonása a jogerős ügydöntő határozat meghozatala előtt.

Elrendelésének feltételei

Az előzetes letartóztatást a nyomozati szakban az ügyész indítványára a nyomozási bíró, a vádemelés után az eljáró bíróság rendeli el.

A terhelt előzetes letartóztatásának szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt folytatott eljárásban (a nyomozás elrendelésétől) bírói döntés alapján akkor van helye, ha

 1. megszökött, a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság elől elrejtőzött, vagy szökést kísérelt meg, illetőleg az eljárás során ellene újabb, szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény miatt eljárás indult, vagy
 2. szökésének vagy elrejtőzésének veszélyére tekintettel vagy más okból megalapozottan feltehető, hogy az eljárási cselekményeknél a jelenléte másképp nem biztosítható, vagy
 3. megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén, különösen a tanúk befolyásolásával vagy megfélemlítésével, tárgyi bizonyítási eszköz, okirat megsemmisítésével, meghamisításával vagy elrejtésével meghiúsítaná, megnehezítené vagy veszélyeztetné a bizonyítást, vagy
 4. megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt véghezvinné, vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el.

Fontos garanciális szabály, hogy az előzetes letartóztatás elrendelése előtt a gyanúsítottnak és a védőnek meg kell kapnia azokat a nyomozási iratokat, amelyekre az előzetes letartóztatást alapozzák, azaz az előzetes letartóztatásról döntő ülésen a védelemnek meg kell kapnia a lehetőséget, hogy az előzetes letartóztatást érdemben vitathassa. Az előzetes letartóztatás meghosszabbítása esetén a gyanúsítottnak és a védőnek azokat a nyomozási iratokat kell megküldeni, amelyek az előzetes letartóztatás tárgyában hozott legutóbbi döntést követően keletkeztek.

Az előzetes letartóztatás tartama

Elrendelése előtt a nyomozási bíró az ügyész jelenlétében a terheltet meghallgatja.

A vádirat benyújtása előtt elrendelt előzetes letartóztatás első ízben az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb 1 hónapig tart, amelyet a nyomozási bíró 3 hónaponként legfeljebb az elrendeléstől számított 1 évig meghosszabbíthat. Ezt követően a törvényszék egyesbíróként eljárva, alkalmanként legfeljebb 2 hónappal meghosszabbíthatja.

A vádirat benyújtása után az elsőfokú bíróság által elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig tart. Az elsőfokú bíróság által az ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott, illetőleg a másodfokú bíróság által elrendelt előzetes letartóztatás a másodfokú eljárás befejezéséig, a másodfokú bíróság által az ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott, illetve a harmadfokú bíróság által elrendelt előzetes letartóztatás a harmadfokú eljárás befejezéséig, de mindegyik esetben legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig tart.

Az ügydöntő határozat kihirdetésekor fenntartott előzetes letartóztatás az eljárás jogerős befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerősen kiszabott szabadságvesztés kitöltéséig tart.

A bíróság előzetes letartóztatás helyett lakhelyelhagyási tilalmat, házi őrizetet vagy távoltartást is elrendelhet, illetve óvadékot fogadhat el.

Az előzetes letartóztatás végrehajtása

Az előzetes letartóztatást büntetés-végrehajtási intézetben - kivételes esetben maximum kétszer harminc napig rendőrségi fogdában - kell végrehajtani. A terhelt eljárási jogai az előzetes letartóztatás ideje alatt nem korlátozhatóak, védőjével, korlátozás nélkül érintkezhet.

A bíróság dönthet enyhébb kényszerintézkedésről akkor is, ha az ügyész előzetes letartóztatást indítványoz. Ha azonban valaki megszegi az enyhébb kényszerintézkedés szabályait vagy újabb bűncselekményt követ el, előzetes letartóztatása elrendelhető.

Házi őrizet

A házi őrizet helyét a bíróság jelöli ki, és az érintettnek folyamatosan ott kell tartózkodnia.
A házi őrizet szabályainak betartását a rendőrség ellenőrzi, vagy járőr segítségével, vagy folyamatos ellenőrzéssel, vagy technikai eszközzel. Elektronikus lábbilincs alkalmazására 2013 óta van lehetőség.

Lakhelyelhagyási tilalom

A legenyhébb kényszerintézkedés a lakhelyelhagyási tilalom, amely egy vagy több megye, város vagy kerület elhagyásának tilalmát jelenti.