dr. Janklovics Ádám ügyvéd

: Büntető ügyvéd Budapest; Védőügyvéd; Büntetőjogász, Büntetőjog; Közlekedési ügyvéd; Közlekedési jog; Ittas vezetés; Közúti baleset;

Bódult állapotban ült volán mögé és most bűncselekménnyel vádolják? Forduljon szakértő közlekedési ügyvédhez!

Mi a ülönbség az ittas és a bódult állapot között?: A két állapot közötti különbség az állapotot előidéző szerek eltérő jellemzőin túl abban is megmutatkozik, hogy más azok büntetőjogi megítélése. Az ittas állapotban történő vezetés az elfogyasztott szeszes ital mennyiségének függvényében vagy szabálysértésként, illetve közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegésként vagy bűncselekményként szankcionálandó, és a jogalkotó egzakt mérőszámmal határozza meg e mennyiséget. Ezzel szemben adott szerek hatása alatti járművezetés, ha ezek hátrányos jellege fennáll, eleve a bűncselekményi alakzatot valósítja meg. Ennek magyarázata elsősorban abban rejlik, hogy az alkohol és annak egy adott egyénre gyakorolt hatása a fogyasztó számára ismert, így nagyobb döntési lehetősége van a tekintetben, hogy fogyaszt-e alkoholt vagy sem, és ha igen, milyen mennyiségben.

A kábítószerek, a kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyagok vagy szerek vezetési képességre gyakorolt hátrányos hatása azonban - részben azok sokfélesége, részben azok egyénenként eltérő hatásai miatt - nem számszerűsíthető általános jelleggel, ezért bódult járművezetés mint bűncselekmény megállapításához minden esetben szükség van orvoszszakértő és vegyész, vagy toxikológus szakértő bevonására. A szekértőt a rendőrség rendeli ki.

Bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége szándékos bűncselekmény, az elkövető tudatának ki kell terjednie arra, hogy vezetési képességre hátrányosan ható szer miatt befolyásolt állapotban van.

A vezetési képességre hátrányosan ható szer fogalmát maga a törvény pontosan nem határozza meg. A jogalkotó azonban kiemeli az alkoholt e bűncselekményi tényállásból, noha az is a vezetési képességre hátrányosan ható szer, de mivel az önálló tényállás alapján büntetendő, ebbe a körbe nyilvánvalóan nem tartozhat. A vezetési képességre hátrányosan ható szer alatt természetes vagy mesterséges úton előállított kémiai vegyületet vagy anyagot kell értenünk, amely az alkoholhoz hasonló hatásokat idézhet elő. E körből az élettani reakciók közül elsősorban azokat kell kiemelni, amelyek a járművezető morális gátlásait feloldják és egyéb fiziológiás hatásokkal együtt a biztonságos közlekedést veszélyeztetik. A bírói gyakorlat alapján leggyakrabban előforduló anyagok közt a gyógyszerek és kábítószerek mellett a különféle festékek, spray-k, ragasztók is megtalálhatók.

Mire számíthat bódult állapotban történő járművezetés esetén? Bódult állapotban vezetés büntetése

Közlekedési jogra szakosodott ügyvédként általános tapasztalatom szerint a bódult vezetők járművezetéstől eltiltás mellett minden esetben pénzbüntetésre, vagy közérdekű munka büntetésre számíthatnak. Abban az esetben, ha nem csupán járművezetés bódult állapotban történik, hanem ezzel összefüggésben valaki nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenved vagy meghal közlekedési ügyvédi tapasztalatom szerint letöltendő szabadságvesztésre ítéli a bíróság.

A bódult vezetésnek is vannak minősített esetei, amelyek megegyeznek a járművezetés ittas állapotban elkövetésének minősített eseteivel valamint büntetési tételeivel.

Az elmúlt időben megszaporodott a búdult vezetők száma.