dr. Janklovics Ádám ügyvéd

: Büntető ügyvéd Budapest; Védőügyvéd; Büntetőjogász, Büntetőjog; Közlekedési ügyvéd; Közlekedési jog; Ittas vezetés; Közúti baleset;

Bíróság elé állítás esetén kötelező a jogi képviselet!
Védelmét bízza a büntetőjogra szakosodott Dr. Janklovics Ádám büntetőügyvédre!
+36 20 806 16 06

A bíróság elé állításos eljárásban kötelező a jogi képviselet, azaz büntetőügyvéd, védőügyvéd az eljárásban! A meghatalmazást követően azonnal intézkedem, védő ügyvédként az ügyet megismerem, a nyomozás során keletkezett iratokat áttanulmányozom, az őrizetben lévő gyanúsítottal haladéktalanul még a tárgyalás előtt konzultálunk.

Fontos, hogy ügyvédi meghatalmazást közvetlenül a tárgyalást megelőzően, vagy a kirendelt védőről való tudomásszerzést követően is adhat ügyvédi irodánknak. Ügyvédi meghatalmazás esetén a védő kirendelést visszavonják.

Bíróság elé állításra a leggyakrabban ittas vezetés, garázdaság, okirat- hamisítás, elsősorban mozgáskorlátozott kártyával, BKV bérlettel való visszaélés esetében, lopás, testi sértés, súlyos testi sértés rongálás esetében kerül sor. Az ittas járművezetés megváltozott törvényi tényállása miatt szinte valamennyi ügy alkalmas a gyorsított eljárásra.

Bíróság elé állítás előnye:

Előnye a bíróság elé állításnak, hogy az hamar, az első gyanúsítotti kihallgatást követő 30 napon belül befejeződik, azaz első fokú ítélet születik. A gyorsított eljárásban az idő szerepe kulcsfontosságú, minél korábban hatalmazza meg ügyvédi irodánkat, annál több idő marad a védekezés, védelmi stratégia kidolgozására!

Az említett esetekben, ha a törvényi feltételek fennállnak az ügyész gyakran egy gyorsított és egyszerűsített eljárási formát választ: a terheltet bíróság elé állítja.

Az ügyész a terheltet a gyanúsítottként történő kihallgatásától számított harminc napon belül állíthatja bíróság elé, ha

  1. a bűncselekményre a törvény legfeljebb nyolcévi szabadságvesztés büntetést rendel,
  2. az ügy megítélése egyszerű,
  3. a bizonyítékok rendelkezésre állnak, és
  4. a terhelt a bűncselekmény elkövetését beismerte.

Tettenérés esetén az ügyész a terheltet a gyanúsítottként történő kihallgatásától számított harminc napon belül bíróság elé kell, hogy állítsa.

A tettenérés akkor állapítható meg aggálytalanul, ha a terhelt szemtanú jelenlétében valósította meg a bűncselekmény törvényi tényállását. Tettenérésnek tekinthető az az eset is, amikor az elkövetőt üldözés során, illetőleg a helyszínről való távozás közben fogták el.

Tettenérésről beszélünk itttas vezetés esetén, amikor a rendőr igazoltatás gyanánt megállít, vagy a szolgálati gépkocsival levillog. A beismerés a bűncselekményt megvalósító tények előadását jelenti, de nem kell hogy szükségszerűen párosuljon a bűnösség elismerésével.

A vád előterjesztése után a bíróság az iratokat az ügyésznek visszaküldi, ha a gyanúsított kihallgatásától a bíróság elé állításig több mint harminc nap telt el, a bűncselekményre a törvény nyolcévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést rendel vagy a bizonyítási eszközök nem állnak rendelkezésre.

Ha az ügyész a vádlottat a nyomozó hatóság közreműködésével (vagy egyéb módon) a bíróság elé állítja, a védőt rövid úton megidézi, és biztosítja, hogy a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak. Gondoskodik továbbá arról, hogy a tárgyaláson jelen legyenek, akiknek a részvétele kötelező, illetve jelen lehessenek, akiknek a részvétele nem kötelező. A bírósági tárgyaláson a védő részvétele kötelező.

A bíróság elé állítás előtt elrendelt személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedés a bíróság elé állítás napján tartott tárgyalás befejezéséig tart. Ha a bíróság elé állítás feltételei fennállnak, az őrizetbe vétel bíróság elé állítás céljából is elrendelhető. Az őrizet legfeljebb hetvenkét óráig tarthat. Ha a bíróság az iratokat az ügyészhez visszaküldi, az ügyész indítványára az általános szabályok szerint határoz a személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedésekről.

Eltérések a rendes eljárástól

Formálisan ugyan ebben az egyszerűsített eljárásban is van nyomozás, de a bíróság elé állításra rendelkezésre álló törvényi határidő a klasszikus nyomozás lefolytatását nem teszi lehetővé. Ha az ügyész úgy látja, hogy a bíróság elé állítás feltételei fennállnak, közli a gyanúsítottal, hogy milyen bűncselekmény miatt, milyen bizonyítékok alapján állítja bíróság elé. Ez lényegében a vádirat, illetve vádindítvány kézbesítésének aktusát helyettesíti. Ha a gyanúsítottnak nincs védője, védőt rendel ki számára, és egyben gondoskodik arról, hogy a védő az ügyet megismerhesse és az őrizetben lévő gyanúsítottal a tárgyalás előtt beszélhessen.

A vádlottat és a tanút a tanács elnöke hallgatja ki. Nincs akadálya annak, hogy a bíróság által is felvehető hiányzó bizonyítékok miatt a bíró a tárgyalást elnapolja, ha azonban kutatni kell a bizonyítékokat, akkor az iratok ügyészhez történő visszaküldésének van helye.